PHẦN MỀM CAFE. NET - VINH QUANG SOFTWARE  2009 - 2013
HOT - LINE :
0903.195.187
VINH QUANG SOFTWARE
Trụ sở : 76/42 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Quận Tân Phú
Điện thoại : 086.2766512 - 0903.195.187 - FAX : 086.2939704                          
                       
Website chính thức : www.PhanMemChuyenNghiep.com
2. Bán hàng với nhiều đơn giá khác nhau :
Phần mềm VQCAFE cho phép bạn bán hàng với nhiều đơn giá khác nhau trên từng khu vực khác
nhau, thậm chí có thể chia giá bán theo từng ca làm việc
Chia giá bán theo từng khu vực : Ví dụ khu vực VIP sẽ có giá bán khác với khu vực thường
Chia giá bán theo nhiều ca : Ca 1 có giá rẻ hơn ca 2 và ca 3 có giá mắc hơn 2 ca còn lại vi cả vào
buổi tối, lượng phục vụ sẽ nhiều hơn so với ca 1 và ca 2 (Thời lượng và giờ giấc của từng ca sẽ
tùy theo ý người dùng)
Danh mục ca
Danh mục giá bán